Weekend ? Nie masz pomysłu gdzie jechać ? Przyjedź w Beskidy ! eXtremalne ilości Adrenaliny !!!
 
 

HOME

O NAS

HISTORIA BUNGEE

GDZIE SKACZEMY

JAK DOJECHAĆ

NAJCZĘŚCIEJ
ZADAWANE
PYTANIA


DLA FIRM

RAFTING

CENNIK

REGULAMIN
SKOKÓW

Video & FOTO

KONTAKT

CLUB BUNGEE
 & Sportów eXtremalnych


 

REGULAMIN
WYKONYWANIA SKOKÓW 
NA GUMOWYCH LINACH
BUNGEE  JUMPING

1.Zabrania się wykonywania skoków:
osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
kobietom ciężarnym, osobom po przebytych ciężkich złamaniach kończyn dolnych, uszkodzeniach miednicy i obrażeniach kręgosłupa, osobom cierpiącym na choroby układu krążenia.
 
2.Decyzję o skoku podejmują osoby pełnoletnie.
Osoby poniżej 18 roku życia mogą zostać dopuszczone do skoku pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna.
 
3. Wszystkie czynności związane z przygotowaniem skoczka do skoku wykonuje instruktor lub osoba z nim współpracująca.
 
4. Skoczek powinien zostawić wszelkie przedmioty mogące wypaść przy skoku (np. klucze, pieniądze, dokumenty )
 
5. W przypadku, gdy skoczek po trzecim sygnale instruktora ( 3,2,1, BUNGEE ) nie odda lub zrezygnuje ze skoku, nie zwraca się poniesionych kosztów.
 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia osoby do skoku bez podania przyczyny.
 
7. Warunkiem dopuszczenia osoby do skoku jest własnoręczne potwierdzenie czytelnym podpisem dobrego stanu zdrowia.
 
8. W przypadku niedostosowania się do regulaminu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tego niekorzystne dla skoczka następstwa.

9. W przypadku nie oddania skoku przez uczestnika (np: ze strachu) opłata za nie oddany skok nie jest zwracana.

10. Warunkiem uczestnictwa w skokach jest wcześniejsza rezerwacja wybranego terminu min. 5 dni przed odbywającymi się skokami. Rezerwacja powinna być wysłana na adres mailowy: info@skokinabunge.pl
prosimy o podanie danych do ubezpieczenia - imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, pesel
wagę ciała skaczącego, ilość osób towarzyszących, przybliżoną godzinę przyjazdu, kontaktowy nr tel.
W wyjątkowych przypadkach przyjmujemy rezerwacje telefonicznie pod nr: 693-030-686

REGULAMIN i płatności elektroniczne

 

  

 C 2015     Mountain Beskidy       webmaster: Zbigniew Śliwiński  e-mail: info@skokinabunge.pl